top of page

Kosten

Gesprekken duren anderhalf uur en vinden gewoonlijk aanvankelijk wekelijks en later twee- of driewekelijks plaats. Hoeveel gesprekken plaatsvinden, verschilt uiteraard van persoon tot persoon. Meestal zijn er tussen de tien en de veertig gesprekken. Prijzen zijn naar draagkracht en exclusief btw.

Individuele gesprekken

Kennismakingsgesprek: Kosteloos.

Verdere gesprekken: 110 euro (excl. btw)

Inkomen minder dan 70.000 euro bruto: 90 euro (excl. btw)

Inkomen minder dan 40.000 euro bruto: 70 euro (excl. btw) - momenteel zijn de plekken in deze categorie vol

(Genoemde inkomens zijn indicatief bedoeld. Bij afstemming tarief houden we ook rekening met zaken als eigen vermogen en woonkosten.)

Bedrijven kunnen 'trainingen' (gesprekspakketten) inkopen voor medewerkers. Vraag naar de speciale voorwaarden en beschikbaarheid.

Groepswerk

Prijzen afhankelijk van groepsgrootte en precieze behoefte. Zie pagina Training en Onderzoek voor meer informatie.

Astrologisch consult

Bij mijn filosofische gesprekken zet ik - als ciënten daar prijs op stellen - astrologische kennis in. Steeds vaker bereikte mij daardoor het verzoek deze kennis ook in de vorm van specifiek astrologische consulten aan te bieden, bijvoorbeeld als verjaardagscadeau. Zo is een aparte categorie gesprekken ontstaan, de 'horoscooplezingen'. Ik zet dat woord tussen aanhalingstekens omdat ik niet zomaar uitleg 'wat er in de sterren staat', maar het belangrijk vind dat een ciënt uitgebreid zelf aan het woord komt voordat ik de astrologische archetypen laat spreken. Daarom trek ik voor deze gesprekken ook rond de 2,5 uur uit. Ik doe niet aan voorspellingen; ook in deze gesprekken draait het om zelfkennis. Gezien deze duur en de benodigde voorbereidingstijd geldt voor deze gesprekken een speciaal tarief: 150 euro (excl. btw). Voor eventuele vervolggesprekken (van anderhalf uur) hanteer ik de prijzen naar draagkracht die hierboven zijn genoemd.

bottom of page