top of page

De magie van de maansknopen


Een bevriend astroloog vroeg me laatst: “Als je van al je cliënten maar één plaatsing mocht weten, welke zou je dan kiezen?” Hij koos zelf alvast de zon. Daar kon ik inkomen. De zon staat symbool voor ons ego. Je kunt eraan zien waar we zin in hebben en hoe we dingen aanpakken. Als er één plaatsing in de geboortehoroscoop is die je karakter samenvat, is het de zon. Toch koos ik de maansknopen. Ik vind het karakter interessant, maar nog liever begrijp ik wat mensen met dat karakter komen doen op aarde, wat hun levenslessen zijn en welke weg ze moeten gaan om deze te leren. De maansknopen geven daarvoor de belangrijkste aanwijzing.


Wat zijn maansknopen en wat symboliseren ze?

Maansknopen zijn – anders dan andere astrologisch relevante factoren zoals de zon, Venus of Saturnus – geen hemellichamen. Met een telescoop zul je ze niet vinden. Maansknopen zijn de snijpunten van twee planeetbanen: de baan van de aarde rond de zon (de dierenriem, ook wel: ecliptica) en de baan van de maan rond de aarde. Volgen we de maan in haar baan, dan is de zuider maansknoop het punt waar ze onder de ecliptica duikt en de noorder maansknoop het punt waarop ze weer boven de ecliptica uitkomt. Deze snijpunten hebben een praktisch astronomische betekenis: ze zijn nodig bij het voorspellen van zons- en maansverduisteringen. Zons- en maansverduisteringen treden niet elke maand op. Dat gebeurt alleen als een nieuwe of volle maan plaatsvindt in de buurt van de maansknopen. Daar staan zon en maan vanaf de aarde gezien op dezelfde hoogte aan de hemel en kunnen ze ons het zicht op elkaar belemmeren.


De zuider maansknoop: Déjà vu

De maansknopen zijn geen ‘planeten’. De zon, maan en Pluto zijn dat astronomisch gezien overigens ook niet, maar worden in de astrologie wel zo genoemd omdat ze soortgelijk worden geïnterpreteerd: als aandelen van de persoonlijkheid. Zo niet de maansknopen. De zuider maansknoop associëren we met het verleden en diep ingeprente emotionele reactiepatronen. Daarin zien we de thematiek van de maan terug: emoties. Anders dan bij de maan gaat het hier niet over een ‘aandeel in onze persoonlijkheid’. De zuider maansknoop duidt de oorsprong of ‘het verleden’ van onze reactiepatronen aan.


Je kunt de oorsprong van dit ‘verleden’ in de relatie van moeder en kind zoeken (Freudiaans), in ‘vorige levens’ (op basis van een theorie over reïncarnatie) of zelfs in DNA (natuurwetenschappelijk). Veel astrologen zijn erg pragmatisch en laten in het midden welke interpretatie accurater is. Ik geef de voorkeur aan een interpretatie vanuit de ervaringsdimensie die we met ‘vorige levens’ aanduiden. Ik zet ‘vorige levens’ tussen aanhalingstekens omdat ik niet geloof dat je zoiets als tijd nog kunt ervaren zonder lichaam. Dat maakt tijd een typisch aards fenomeen. Daarom is het ook typisch ‘aards’ om van vorige levens te spreken. Niettemin past de voorstelling van een ‘vorig leven’ bij de symboliek van de maansknopen. Veel mensen zien in (dag)dromen allerlei beelden die voelen als herinneringen aan ‘vorige’ levens (opgedane ervaring) die perfect passen bij de plaatsing van hun zuider maansknoop. Men spreekt in dit verband wel over karma. Niet als straf of beloning voor hoe je hebt geleefd (dat is een in het Westen veelgehoorde maar onjuiste interpretatie van karma), maar als het verzameld effect van je handelingen. Als je in een vorig leven altijd het gevoel had dat je op je qui-vive moest zijn en daardoor een vlotte denker werd met een vlotte babbel, zul je dat in dit leven waarschijnlijk ook hebben. Zelfs als er eigenlijk geen reden is om op je hoede te wezen. Als je in een vorig leven het gevoel had dat je altijd alles zelf moest doen, zul je daar nu ook toe neigen, als staan er veel mensen voor je klaar.


Situaties die oud aanvoelen

Door de diep ingeprente reactiepatronen die de zuider maansknoop symboliseert, komen we in dit leven vaak in situaties terecht die ‘oud’ aanvoelen. Alsof we in een bioscoop zitten waarin avond aan avond dezelfde film draait. Ik hoorde laatst iemand beweren dat Ludo Sanders nog leeft... Dat gevoel dus. Als je twee of drie van dat soort situaties hebt gehad, zit je ongetwijfeld in het domein van je zuider maansknoop. Een voorbeeld: stel je bent altijd op zoek naar harmonie. Daar voel je je prettig bij en je weet eigenlijk niet beter. Door je verlangen naar harmonie heb je geleerd de behoeftes van anderen feilloos aan te voelen. Dat doe je automatisch, al van kinds af aan. Je maan en de anderen planeten laten zien met wat voor persoonlijkheid (hoe) je dat doet. Maar dat je het doet, zie je in de zuider maansknoop. Daarmee duidt deze op een ontegenzeggelijk talent. Jij bent degene die altijd rekening houdt met anderen. Iedereen vindt je aardig. En toch is dit patroon ook een valkuil. Als je altijd naar harmonie zoekt, komt er een moment waarop je denkt: Iedereen vindt me aardig, maar zien ze eigenlijk wel wie ik ben? Word ik wel gezien? Of zien ze alleen iemand die altijd weet wat anderen nodig hebben? Goede kans dat dit een patroon wordt. Door je diepe behoefte aan harmonie kom je regelmatig in zulke relaties terecht. De tragiek zit hem erin dat mensen met dit patroon vervolgens om gezien te worden nog meer gaan ‘pleasen’. Ze kiezen als oplossing voor een vervelende situatie precies de oorzaak. En dat werkt dus niet.


Vaak brengt dit soort situaties een gevoel van wanhoop met zich mee. De zuider maansknoop heeft iets onontkoombaars. De maansknopen duiden een les aan die we moeten leren, maar waarvoor we onszelf diep onder ogen moeten komen. Dat lukt vaak pas als we voor de zoveelste keer in een soortgelijke situatie terechtkomen. Belangrijk is dat we inzien dat wij zelf een aandeel hebben in het ontstaan van deze situaties. Dat is niet altijd makkelijk. Maar er is ook goed nieuws: als je een patroon herkent dat samenhangt met je zuider maansknoop, kun je er zeker van zijn dat er in dit leven een goede kans is om het te doorbreken.


Een nieuw levenspad

De plaatsing van de noorder maansknoop geeft aanwijzingen over de manier waarop je dit het best kunt doen. Hij zegt iets over het levenspad dat in dit leven voor ons klaar ligt. In het geschetste voorbeeld zou het kunnen helpen om situaties meer vanuit je eigen perspectief te benaderen en vanuit je eigen initiatief en wensen contact te leggen met anderen. Aanvankelijk kan de uitdaging erin bestaan dat je eigenlijk niet weet wie je bent en wat je wilt. Geen wonder: In elk contact gedroeg je je net even anders. Als het maar gezellig was… Dat lijkt haast tragisch, maar het heeft ook een functie: door verschillende ‘jassen’ aan te proberen, ben je onbewust al bezig geweest te kijken welke ‘jas’ het prettigst voelde.


Het is geen toeval dat de valkuil ook een noodzakelijke voorbereiding blijkt voor de nieuwe houding. Noorder en zuider maansknoop liggen altijd 180 graden van elkaar. Daarmee vallen ze in tegenoverliggende dierenriemtekens en vormen ze de keerzijden van een medaille. De opgave die de noorder maansknoop suggereert, is niet om van het ene mechanisme blind in het andere te duiken maar om beide in balans te brengen. We hoeven ons talent niet op te geven. Wel moeten we ons bewust worden van de intentie waarmee we het inzetten. Als we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen of we de behoefte van een ander voor die van onszelf stellen, geven we daarmee pas echt iets kostbaars. We leren in relaties ‘onszelf’ te zijn en toch de harmonie te bewaren. De magie van de maansknopen is dat we naderhand inzien hoe de oude patronen en de crisis die we daardoor moesten doormaken bijdroegen aan de ontwikkeling van deze nieuwe houding. Alsof het voorbestemd was.


In de volgende twee blogs werk ik twee posities van de maansknopen verder uit.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ontspannen: een handleiding

Lukt het jou te ontspannen? Met ont-spannen bedoel ik het loslaten van alle geestelijke en lichamelijke spanning. Als je dat kunt, ben je uitzonderlijk. In onze prestatiemaatschappij krijgen ook de me

Comments


bottom of page