top of page

Tijd om te helen

Op 22 december 2021 zijn de maansknopen van teken gewisseld. De zuider maansknoop staat het komend anderhalf jaar in Schorpioen, het teken van emotionele intensiteit. Dit kan een periode worden van gevoelens van machteloos slachtofferschap en een verdere ontsporing van seksuele en emotionele manipulatie. In geopolitieke zin dreigt zelfs een kernoorlog. Maar het is ook een goede tijd voor heling, herontdekking van de natuur en – jawel – fantastische seks. De keuze is aan ons.


De symboliek van de Schorpioen

Schorpioen gaat over macht en de grenzen tussen onszelf en de ander. Daarbij passen thema’s als seks, dood, afhankelijkheid, geheimen en manipulatie. Allemaal zaken die ingewikkeld en pijnlijk kunnen zijn, maar ook bij ons aardse leven horen. Wij zijn allemaal afhankelijk van anderen. Als kind van onze ouders, in bredere zin van de maatschappij. Geen mens is een eiland. Dat contact is mooi, maar het kan ons ook beschadigen. De Schorpioen is op z’n best in trouwe, eerlijke relaties waarin mensen elkaar accepteren zoals ze zijn. Dit is geen kinderspel. Afwijzing en teleurstelling liggen op de loer. Voor beide partijen. Dat geldt bij liefdesrelaties, maar ook bij relaties met ouders en vrienden. Op zoek naar diep contact kan de Schorpioen ongepast intens, jaloers, manipulatief of kwetsend zijn. De Schorpioen kan ook zichzelf beschadigen door zich hals over kop in relaties storten die dergelijke toewijding niet verdienen.


Een intense tijd

Nou, klinkt dat niet alsof ons een prachtige tijd te wachten staat? Het hoeft niet zo dramatisch te zijn als het lijkt. Het is maar waar je van houdt. De een voelt zich bij dit krachtenveld meer thuis dan de ander. Vast staat wel dat het geen luchtige tijd wordt. Er ligt wel een beloning in het verschiet. Een goede reactie op de zuider maansknoop in Schorpioen brengt heling en transformatie. Daarvoor moeten we bereid zijn onze angsten en onszelf eerlijk onder ogen te komen. Dat is aanvankelijk vooral pijnlijk. In het bijzonder als we ‘hulp’ krijgen om onze angsten en trauma’s onder ogen te komen. Dat zal de komende tijd zeker gaan gebeuren. Neem de uitzending over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in The Voice of Holland. Deze zal voor sommigen die dergelijk gedrag hebben meegemaakt (ook buiten de mediawereld) het begin van een helingsproces zijn. Maar heling begint altijd met het oprakelen van pijnlijke herinneringen. Soms blijft het daarbij; er zijn trauma’s die niet aan helen toe zijn. Over het algemeen geldt dat de omstandigheden zich het komend anderhalf jaar bij uitstek lenen voor heling. Intensiteit hangt in de lucht.


Voorbeelden van intense energie: Oversterfte

The Voice is niet het enige voorbeeld van Schorpioenenthema’s dat nu naar boven komt. Als we dicht bij huis beginnen: oversterfte. Stel er sterven het komend jaar opeens 10.000 jonge mensen meer dan anders ten gevolge van Covid, de vaccins en de genomen maatregelen. Wat doet dat met ons? Hoe reageren we daarop? De AIDS-epidemie vond ook plaats onder de zuider maansknoop in Schorpioen (toen zelfs samen met Pluto, heerser van Schorpioen, wat deze energie nog meer benadrukte). Deze nieuwe en dodelijke ziekte had een enorme invloed op hoe we sterfelijkheid, seks en (het taboe op) homoseksualiteit zien. Gebeurt iets vergelijkbaars nu ook? In de Tweede Kamer zijn in ieder geval al kamervragen gesteld over ‘onverklaarbare oversterfte’. De dood staat in de politiek sowieso op de agenda dezer dagen. De bedenktijd bij abortus wordt tegen het licht gehouden. En met Rutte IV staat de deur op een kier voor een debat over de levenseinde pil.


Politieke machtsspellen en kernwapens

Op het wereldtoneel testen Putin en Jinping in de Oekraïne en in de Chinese Zuidzee de grenzen. Schorpioen vecht graag in het verborgene, onderhuids, met propaganda, politieke schaakspellen en manipulatie. Misschien gaat er achter de invasie van Oekraïne nog wel iets schuil. Zit er toch nog meer olie in de grond dan we weten? Is Putin nog meer van plan? Of wordt hij zelf geplaagd door angsten en compulsies? De timing van zijn invasie is in ieder geval opvallend.


Ook kernenergie wordt van oudsher geassocieerd met de Schorpioen. Zoals bij het versmelten (seks) en scheiden van mensen Plutoonse krachten vrijkomen, zo heeft ook kernsplijting en kernfusie op veel mensen een magnetische aantrekkingskracht. Hetzelfde geldt helaas voor kernwapens. Wat dat betreft is Putin overigens zeker niet het enige zorgenkindje. Een groot deel van de kernmachten ligt met elkaar in de clinch. Oppassen geblazen.


In Schorpioenentijd kunnen we er ook op rekenen dat er geheimen aan het licht komen. Of dat mensen actief op zoek gaan naar geheimen van anderen om macht over hen te krijgen, op persoonlijk vlak of politiek. Het zou me niet verbazen als naast vormen van seksueel machtsmisbruik de komende jaren ook meer politieke vormen van machtsmisbruik aandacht gaan krijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot lobbyisme, de Europese Raad, de veiligheidsdiensten en in financiële instituties.


Hoe willen we met machtsverschillen omgaan?

Bij de maansknopen verwachten we een reactiepatroon dat weliswaar vertrouwd voelt, maar uiteindelijk niet bevredigend is. De zuider maansknoop in Schorpioen stelt ons de vraag hoe we met machtsverschillen willen omgaan en wie we kunnen vertrouwen. Mensen die met deze plaatsing geboren worden, hebben al ervaring met deze thematiek (zie ook mijn blogs over de maansknopen en de maansknopen in boogschutter/tweelingen). Dat geeft ze enerzijds talenten die bij deze energie horen, maar het betekent ook dat zij op dat vlak nog iets te leren hebben.


De Schorpioen neigt ernaar zekerheid te zoeken in energetische versmelten met iets buiten hem. Dat kan een persoon zijn, maar ook een symbool of geld. Zoals seks laat zien, is deze versmelting ingewikkeld. Ten eerste moeten beide partijen deze vrijwillig aangaan. En vervolgens moeten beide partijen een grens over. En die grens is er omdat wij er tot dan toe niet overheen wilden of konden gaan. Bij intieme seks ben je (ook) emotioneel naakt. Ben jij bereid jezelf te laten zien? Dat wordt makkelijker als je in het reine bent met wat daar te zien is. Met een zuider maansknoop in Schorpioen is dat vaak lastig. Als het eng wordt, zoekt iemand met een zuider maansknoop in Schorpioen zekerheid door de intenties van anderen te begrijpen, of zelfs macht over hen te krijgen (bijvoorbeeld financieel of door geheimen te kennen). Het talent dat hierdoor ontstaat is goed om te kunnen gaan met intensiteit. Vaak zijn dit ook van nature goede psychologen die snappen wat anderen motiveert. Maar als dit patroon niet het gewenste resultaat oplevert, kan Schorpioen almaar dieper op die externe macht gaan focussen. Als hij niet krijgt wat ze wil, kan hij uit jalousie of onmacht mensen diepe schade toebrengen. Manipulatie, machtsmisbruik en destructiviteit liggen op de loer. Overigens kan de Schorpioen niet alleen actief over andermans grenzen gaan, maar ook een ander over zijn of haar grenzen laten gaan. Ook uit fascinatie voor de macht van de ander. Een mix van beide is te manipuleren door jezelf als slachtoffer te ensceneren. Zie je mijn pijn? Daar moet jij iets aan doen! De aandacht die slachtofferschap geeft, kan verslavend werken en zorgen dat we die energie nooit zelf leren generen.


Lessen van de Stier: onafhankelijkheid en kalmte

Het komend anderhalf jaar staat de noorder maansknoop in Stier. Dat betekent dat zijn symboliek aanwijzingen geeft over hoe we de destructieve reactie op de intense periode die voor ons ligt, kunnen voorkomen. De Stier staat voor kalmte en verbinding maken met onze instincten. De Stier is op z’n best als hij diep verankerd in zijn lijf in het hier en nu kan zijn. Hij is de meester van de onafhankelijkheid en heeft niets van anderen nodig. Daarmee wapent hij ons tegen de instabiele machtsstrijd waar Schorpioendynamieken zo snel in ontaarden. Het aangaan van het soort intense relatie dat de Schorpioen ten diepste verlangt, is bijna onmogelijk als we niet ook onafhankelijk kunnen zijn. Dan ligt misbruik en manipulatie (van beide kanten) op de loer. Wie geen vrede met zichzelf heeft, kan zichzelf maar moeilijk laten zien.


De Stier brengt een aantal thema’s met zich mee, waaronder energie, natuur en voedsel. Dat biedt op zichzelf al een mooie richting om als maatschappij weer gezond te worden. Het is tijd voor ontspanning en gezond en eenvoudig voedsel (zonder genetische modificatie, die hoort bij Schorpioen). Zorgen voor ons lijf betekent ook dat het doet waar het voor gemaakt is (bewegen, seks), zonder al te veel invloeden van buitenaf (medicijnen). En vooral: minder stress. Dit is bij uitstek een tijd om tot rust te komen en in de natuur te wandelen. Overigens zit hier ook een mooie les in met betrekking tot die andere grote crisis: het klimaat. Waar we vanuit de energie van de Schorpioen gefascineerd zullen zijn door kernenergie, suggereert de Stier een simpel antwoord: gebruik minder energie dan de aarde kan leveren zonder uitgeput te raken. De Schorpioen neigt ernaar energie uit anderen te trekken, en de Stier neigt ernaar energie voor zichzelf te houden (luiheid is de Stier niet vreemd). De synthese tussen deze twee uitersten is te vertrouwen op je eigen kracht. Dus zelf energie op te wekken die je gebruikt. Of bijvoorbeeld een zelfvoorzienende moestuin aanleggen. Uiteraard kunnen we daar ook in doorslaan. Als graadmeter daarvoor zou ik kijken: streef ik naar zelfstandigheid omdat me dat het vermogen geeft om vrijwillig relaties aan te gaan, of doe ik dat omdat ik bang ben voor anderen? Het valt te verwachten dat coöperaties en zelfstandige, commune-achtige leefvormen de komende tijd bijzondere interesse zullen genieten. Dat is op zich ook een goede manier om het leven weer eenvoudiger te maken. Toch moeten we ook oppassen dat we hiermee het machtsvraagstuk niet verdringen. Dood, seks en intensiteit zijn een belangrijk deel van het leven.


Synthese van Schorpioen en Stier

De noorder maansknoop is nooit een alternatief voor de zuider maansknoop. De maansknopen vormen altijd een polariteit die een synthese vraagt. Een voorbeeld uit de seksuele sfeer: Als we seksueel overschrijdend gedrag willen uitbannen zonder fundamentele bezinning op het thema macht, ligt wetgeving op de loer die seksueel contact of zelfs een flirt bij voorbaat verdacht maakt. De verleiding zal groot zijn dit soort oplossingen te kiezen. In feite verdringen we daarmee deze dimensie van het leven, in de hoop dat de complexiteit ervan verdwijnt. Alsof er geen reden was om die flirt aan te gaan of naar dat seksuele contact te verlangen. Sinds een generatie of twee doen mannen en vrouwen steeds vaker hetzelfde werk, gaan ze samen naar school en sporten ze samen. Als we dat op een betekenisvolle manier willen blijven doen, zullen we moeten transformeren. Niet door de complexiteit uit de weg te gaan, maar door af te vragen hoe we dit contact willen vormgeven: we moeten ontdekken waar de grenzen liggen, hoe we daar rekening mee houden en hoe we aangeven wanneer iemand onze grenzen over gaat. Hetzelfde geldt in de wereldpolitiek. Door infrastructurele revoluties en steeds intensievere handel zijn ook landen meer verweven dan ooit tevoren. Is het een goed idee naar olympische spelen in China af te reizen als dat land genocide pleegt? Of straks naar Qatar voor het WK voetbal? Op al deze vlakken is de uitdaging hoe we op een gezonde manier contact kunnen aangaan.


De zuider maansknoop in Schorpioen gaat veel pijnlijke herinneringen oproepen en machtsrelaties onder druk zetten of zichtbaar maken. De neiging zal zijn om overal precies te willen weten wie waar precies macht over heeft. Als een vriendje dat gedumpt is dat alleen nog maar kan nadenken over waarom zijn ex dat deed, waar ze nu is, wat ze denkt, wat haar ertoe gebracht heeft enzovoort. Dat zijn zinnige vragen, maar uiteindelijk is heling alleen mogelijk als we ook emotionele stabiliteit uit onszelf te halen, los van wat een ander vindt of doet. Het besef dat we goed genoeg zijn zoals we zijn, gewoon omdat we als individu een fundamentele waardigheid hebben, kan als basis dienen om onszelf weer te accepteren. Dat begint bij het omarmen van onze eigen waarden door ons af te vragen wat wij belangrijk vinden.


Om het komende anderhalf jaar optimaal te benutten, moeten we dingen niet moeilijker maken dan ze zijn. Pijn en intensiteit zullen omhoog komen. Laten we daar tijd voor nemen. Dat hoeft niet altijd een strijd te zijn. Soms mogen we ook genieten van de natuur, eenvoudig eten en seks. Vanuit de stabiliteit die ons dat geeft, kunnen we onze pijn onder ogen komen. En als dat lukt, zijn we daarna klaar om opnieuw relaties aan te gaan.


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ontspannen: een handleiding

Lukt het jou te ontspannen? Met ont-spannen bedoel ik het loslaten van alle geestelijke en lichamelijke spanning. Als je dat kunt, ben je uitzonderlijk. In onze prestatiemaatschappij krijgen ook de me

Comments


bottom of page