top of page

Komt de prins op het witte paard nou wel of niet? Een introductie in de astrologie


“Aan het begin van de maand kan eenzaamheid toeslaan. Laat de moed niet zakken! Als je deze tijd benut om heerlijk in je kracht te staan, kan een onverwachte ontmoeting aan het eind van de maand je wereld op z’n kop zetten.” Zó kennen we astrologie: van vermakelijke voorspellingen in de Linda. Wat een gemiste kans! Want met haar symbolische taal en cyclische benadering van tijd heeft astrologie meer te bieden dan voorspellingen die vaker niet dan wel uitkomen. Astrologie laat zien welke activiteit past bij welk moment. Zoals een boom in de lente bloeit en in de herfst zijn bladeren laat vallen ter voorbereiding op de winter, heeft ook voor ons alles zo zijn tijd. Met aanwijzingen uit de astrologie en oefening kun je meer cycli beleven dan alleen de jaargetijden. Of je kunt ze negeren. Wij mensen kunnen ‘in de winter bloeien’. Dat is lastiger, niet onmogelijk. Ik ben erg blij met de aanwijzingen uit de astrologie. Mijn dertigersdilemma had ik bijvoorbeeld niet graag doorgemaakt zonder kennis van de Saturnuscyclus. Het is fijn om te begrijpen in wat voor periode je verkeert en hoe je er zo goed mogelijk mee omgaat. De astrologie geeft ons handvatten om ons pad door de tijd beter te begrijpen en te overzien welke kansen onze levensweg ons biedt.


Het grondig uitpluizen van astrologische cycli en hun invloed is ingewikkelder dan wat de horoscopen in damesbladen doen vermoeden. En zelfs als je overal rekening mee houdt, zijn voorspellingen over ‘onverwachte ontmoetingen’ dapper, op z’n zachts gezegd. Serieuze astrologen zullen eerder thema’s voorspellen. Of anders geformuleerd: voorspellen waar een bepaalde tijd ons toe uitnodigt. Zoals de lente een boom uitnodigt te bloeien, kan een periode in ons leven ons uitnodigen trauma’s onder ogen te komen, onze carrière te overdenken of relaties aan te gaan. Dit soort interpretatie is geen exacte wetenschap, eerder een kunstvorm. Hoe kan het ook anders? Astrologie gaat over leven en leven laat zich niet helemaal voorspellen. Dat is ook niet nodig. Het leven moet je leven.


Hoe werkt die serieuze astrologie waarover je het hebt?

Horoscopen in damesbladen gaan over ‘sterrenbeelden’: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, enzovoort. Je weet vast dat deze sterrenbeelden afhangen van de geboortedatum. Dat komt doordat dit soort horoscoop alleen rekening houdt met de positie van je zon tijdens je geboorte. En de zon staat elk jaar op dezelfde datum in hetzelfde teken. Astrologische uitspraken baseren op iemands zonneteken is net zoiets als uitspraken doen over iemands algehele gezondheid op basis van een hartfilmpje. Er is vast enige correlatie, maar bij een dokter kruipen de wenkbrauwen een stukje naar elkaar toe. Een astroloog kijkt naar meer factoren dan alleen de zon. Hij of zij werkt met een volledige horoscoop (zie afbeelding).
De horoscoop

Een horoscoop is een kaart die de positie van de zon, de maan en een aantal planeten in ons zonnestelsel toont op een specifiek moment gezien vanaf een bepaalde plaats. Je kunt van elke gebeurtenis een horoscoop maken, bijvoorbeeld de Westfaalse Vrede, een raketlancering of de beursgang van Apple. Tegenwoordig zijn geboortehoroscopen het populairst. Daarin vind je aanwijzingen over het karakter en levenspad van de geborene. Om de geboortehoroscoop te maken, vraagt een astroloog om je geboorteplaats en -tijd.


In het centrum van de horoscoop zie je de geboorteplaats en aan de buitenkant de planeten tegen de achtergrond van een in twaalf gelijke stukjes opgedeelde dierenriem. In die stukjes staan de sterrenbeelden. Daarover bestaat veel verwarring: zijn de sterrenbeelden immers niet verschillend van grootte? En staat tussen de Schorpioen en de Boogschutter niet de Slangendrager? (Zie dit soort artikelen.) In de astrologie geldt al sinds Ptolemaeus (87-150) de afspraak dat de hemel in twaalf gelijke stukken wordt opgedeeld, genoemd naar de twaalf sterrenbeelden die op die plekken zichtbaar zijn. De ‘tekens’ in de astrologie hebben dus geen directe relatie met de sterrenbeelden aan de hemel. Voor vandaag vergeten we even de gekleurde lijnen tussen de planeten die hun belangrijkste hoeken (aspecten) aanduiden.


De huizen

Naast de indeling van de dierenriem in twaalf tekens, is de horoscoop opgedeeld in twaalf ‘zones’: de huizen. Er zijn verschillende manieren om de indeling van huizen te maken, maar over de twee belangrijkste lijnen is iedereen het eens: de horizon en de lijn van midhemel naar immum coelum. Alle tekens die in de horoscoop boven de horizon staan, waren op dat moment zichtbaar (het zuiden staat dus bovenaan de kaart). Die opdeling in huizen is door haar koppeling aan de horizon (en daarmee het draaien van de aarde om haar eigen as) enorm dynamisch. Terwijl de zon een maand lang in hetzelfde teken staat, doorloopt hij alle huizen van de horoscoop in 24 uur. Daarom heeft een astroloog ook je precieze geboortetijd nodig om een accurate geboortehoroscoop te maken.


De huizen duiden levensgebieden aan. Het zesde huis geeft bijvoorbeeld aanwijzingen over hoe we ons nuttig maken in de wereld. Het is het huis van zelfverbetering en verplichtingen. Daarbij passen thema’s als werk, vaardigheden, mentorschap en lichamelijke gezondheid. De planeten en tekens in dit huis geven aanwijzingen over deze thema’s. Als je Venus er staat, zullen je relaties in het teken staan van werk en zelfverbetering. Hoe precies hangt af van het teken waarin Venus staat. Maar zeker is dat je het belangrijk vindt dat je partner iets kán. Je wilt iets kunnen opbouwen in de liefde. Misschien ben je ook kritisch op je (potentiële) partner, omdat je ten diepste vindt dat iedereen net zo kritisch naar zichzelf moet kijken als jij. Mensen met deze plaatsing moeten oppassen dat ze niet alleen in dienst van de liefde staan (en dat van hun partner verwachten), maar ook van zich laten houden. Er zit een zekere overlap tussen tekens en huizen. De betekenis van het zesde huis lijkt erg op het teken dat daaraan gekoppeld is: Maagd. Dat geldt voor alle huis/teken paren. Toch is er een subtiel verschil: De tekens zeggen hoe we iets doen, de huizen eerder wat we doen.


Horoscoopinterpretatie – een korte geschiedenis Het uitgangspunt van astrologische duiding is al 4.000 jaar ongewijzigd. De voorlopers van onze astrologie vinden we bij de Chaldeeërs (2e millennium voor Christus), die hemelsfenomenen zoals planeten, maar ook wolken, vogels en kometen duidden. Vanaf Ptolemaeus kon men de beweging van de maan en de (toen bekende) planeten enigszins betrouwbaar voorspellen. Daardoor kregen de planeten een bijzondere betekenis. Men kon de betekenis van hun plaatsing door die voorspelbaarheid niet alleen gemakkelijker systematisch onderzoeken, maar ook voorspellingen doen op basis van dat onderzoek. De volgende keer dat Jupiter en Saturnus tegelijk aan de hemel verschijnen, is eenvoudiger te voorspellen dan een mistige nacht met drie raven die van oost naar west vliegen.


Het uitgangspunt van astrologische duiding is eenvoudig: zo boven, zo beneden. Hedendaagse astrologen putten uit eeuwen observaties van gebeurtenissen op aarde en hun correlatie met de positie van planeten. Interessant is dat deze nauwelijks tot fundamentele betekenisverschuivingen hebben geleid. De basale interpretatie van de betekenis van planeten is al die tijd gelijk gebleven. Dat is geen toeval. Eenieder die zich met de symboliek van een planeet tracht te verbinden, voelt ongeveer hetzelfde. De kleur ervan verschuift wel met het teken en het huis waarin de planeet bij die persoon staan. Maar het heldere licht en de haast ronde baan van Venus straalt voor iedereen harmonie en vrede uit, de maan stemt iedereen romantisch en een tikje melancholisch. De manier waarop we die basale betekenis van tekens en planeten gebruiken en duiden is wel geëvolueerd.


Astrologische duiding verschuift met ons wereldbeeld

Oude astrologen waren genegen om de sterren letterlijk als Goden te zien. Een horoscoop vertelde je hoe die goden geluimd waren. Dat had met horoscopen van ‘de gewone man’ niet zoveel te maken. De horoscoop van een koning was interessant, maar puur omdat hij symbool stond voor een heel volk en niet vanwege zijn persoonlijke levensweg. Als zijn Mars, de God van de oorlog, ‘slecht’ invloeden van andere planeten ontving, kon je maar beter geen invasie beginnen.


Tegenwoordig benaderen veel astrologen de horoscoop, onder invloed van de dieptepsychologie, vanuit het oogpunt van persoonlijke ontwikkeling. We geloven dat de symbolen eerder een ontwikkelingspotentieel aanduiden dan een onwrikbare lotsbestemming. Een ‘zwakke’ Mars in Weegschaal in je geboortehoroscoop zorgt inderdaad voor moeilijkheden als je assertief wilt zijn. Maar hij geeft mensen ook de moed (Mars) om gelijkwaardig relaties (Weegschaal) aan te gaan en te vechten voor rechtvaardigheid (Weegschaal). Mensen met deze plaatsing zijn bereid om in hun assertiviteit oog voor anderen te houden en samen te werken.


Een toegankelijke manier om planeten op deze moderne manier te duiden, is als ‘delen van de persoonlijkheid’. Zo zegt de plaatsing van Venus in je geboortehoroscoop iets over hoe je je tot jezelf en anderen verhoudt. Venus is de planeet van liefde, relaties, harmonie en schoonheid. Een Venus in Maagd geeft – even kort geschetst - een kritische blik op jezelf en anderen, een Venus in Leeuw wil graag in het middelpunt van de aandacht staan.


De horoscoop als symbolische weergave van je levenspad

De astrologische traditie waarin ik me thuis voel, onderzoekt een horoscoop naast bovenstaande aspecten ook nog met oog op de vraag ‘wat zijn mijn lessen op aarde?’. Met name Pluto en de maansknopen geven aanwijzingen over de weg die we moeten afleggen om deze lessen te leren. Een Pluto in het tiende huis suggereert bijvoorbeeld een belangrijke levensles op het gebied van maatschappelijke status, beroep en individuele verantwoordelijkheid. Sommige mensen met deze plaatsing hebben deze les al geleerd en kunnen een prominente maatschappelijke positie innemen. Maar zelfs dan dragen deze mensen vaak een onbestemd schuldgevoel met zich mee. Ze weten hoe ‘het spel’ gespeeld wordt, maar voelen aan dat iets in hen daar misbruik van wil maken. Misschien hebben ze dat in een ‘vorig leven’ ook wel gedaan. Vanuit dit gevoel blokkeren velen met deze plaatsing hun eigen carrière. Dit zorgt vroeg of laat voor frustratie, die ze dwingt hun verlangen naar status te onderzoeken. Meestal heeft het iets met behoefte aan validatie te maken. Ze hebben moeite deze uit henzelf te halen. En dat moeten ze juist leren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid kun je alleen nemen als je echt staat voor je principes. Als jouw positie niet het einddoel is, maar een middel om het goede te doen. Deze mensen zijn op weg de discipline, mentale kracht en morele standvastigheid te ontwikkelen die nodig zijn om dit te doen.


Tot zover deze algemene inleiding. In de volgende blog ga ik dieper in op de betekenis van de maansknopen.

1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Ontspannen: een handleiding

Lukt het jou te ontspannen? Met ont-spannen bedoel ik het loslaten van alle geestelijke en lichamelijke spanning. Als je dat kunt, ben je uitzonderlijk. In onze prestatiemaatschappij krijgen ook de me

1 Comment


Guest
Mar 01, 2022

Dank voor de duidelijk uitleg. Ik ga je blog volgen!

Like
bottom of page